piątek 27 maj 2022

Działania Miasta Kalisza na rzecz gospodarki niskoemisyjnej Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument określający zadania/cele w ramach tak różnorodnych dziedzin jak planowanie przestrzenne, strategie komunikacyjne czy też zamówienia publiczne. Ww. zadania doskonale wpisują się w dotychczasowe kroki Miasta Kalisza w zakresie ograniczenia zarówno emisji CO2, jak i niskiej emisji. Na przestrzeni wielu lat Miasto Kalisza podjęło m.in. następujące działania:

  • termomodernizacja  i modernizacja jednostek oświatowych wykonana w latach 2005-2008. Koszty realizacji programu wyniosły 55.670.835 zł, z czego 20.702.663 zł wyniosły koszty robót termomodernizacyjnych,
  • rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii (23.04.2007 do 31.08.2011). Przedmiotem projektu była rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w Kaliszu oraz budowa przyłączy do sieci. W wyniku realizacji projektu powstało 3,192 km nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie os. Dobrzec oraz Śródmieścia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt w postaci  8947 osób przyłączonych do nowej sieci ciepłowniczej. Wartość projektu wyniosła 3 356 505,35 zł  w tym  kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła 1 671 897,13 zł,
  • rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu  (05.06.2009 do 31.10.2010). Przedmiotem projektu było wzmocnienie i poprawa funkcjonującej dotychczas na terenie Kalisza komunikacji publicznej. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Miasto  Kalisz zakupiło 5 sztuk niskopodłogowych autobusów, o łącznej pojemności 475 miejsc, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniających normę Euro 5 oraz wyposażonych w system monitoringu wewnętrznego. Wartość projektu wyniosła 4 315 737.80 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła 2 832 463.04 PLN zł,
  • rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II. Przedmiotem projektu było wzmocnienie i poprawa funkcjonującej dotychczas na terenie Kalisza komunikacji publicznej. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Miasto  Kalisz planuje zakupić 10 sztuk ekologicznych, niskopodłogowych autobusów, o łącznej pojemności 952 miejsc, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniających normę Euro 5 oraz wyposażonych w system monitoringu wewnętrznego. Wartość projektu wyniosła 9 078 101.97 zł  w tym  kwota dofinansowania ze środków 5 893 600.00 zł.
  • budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I. Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu w transporcie indywidualnym i miejskim Miasta Kalisza poprzez realizację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym (ZSZRD). Dzięki realizacji projektu skrócony zostanie czas przejazdu głównymi arteriami Kalisza. Wartość projektu wyniosła 20 342 375.65 zł w tym kwota dofinansowania ze środków 16 376 760.54 zł.

 

 

 

Czytany 3556 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 08 czerwiec 2021 12:22

Nowości