piątek 27 maj 2022

Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Urząd Miasta Kalisza realizuje projekt polegający na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych. Wspomniana niskoemisyjność w sektorach mieszkalnictwa, przemysłu, handlu i usług oraz administracji publicznej osiągana będzie przez wdrażanie rozwiązań mniej szkodliwych dla środowiska oraz bardziej efektywnych energetycznie. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie w przyszłości warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 na część inwestycji realizowanych na terenie Miasta Kalisza. Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza jest opolska firma ATMOTERM S.A.

Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opiera się na danych dotyczących wielkości zużycia energii oraz wielkości emisji dwutlenku węgla na terenie miasta. Jego głównym zadaniem jest  określenie kierunków miasta w zakresie działań związanych zarówno z nowymi inwestycjami oraz innymi działaniami prowadzącymi do:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Dodatkowym celem PGN jest wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, szczególnie tam, gdzie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Jakie korzyści może dać realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

PGN znacznie zwiększy szanse rozwoju gospodarczego Kalisza. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie bowiem wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Wdrożenie PGN to także szansa na czystsze powietrze. W ramach dokumentu zostanie stworzony plan realizacji działań wspierających osiąganie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Czytany 2580 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 08 czerwiec 2021 12:22

Nowości