czwartek 22 kwiecień 2021

Przyjęcie uchwały Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza Wyróżniony

  • Posted on:  poniedziałek, 10 kwiecień 2017 13:10
  • Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rada Miejska w Kalisza w dniu 23 lutego 2017 r. przyjęła uchwałę Nr XXXIV/450/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza". W celu zapewnienia zgodności PGN z obowiązującymi wytycznymi, a tym samym umożliwienie aplikowania przez Miasto Kalisz o środki zewnętrzne na realizację inwestycji m.in. z zakresu obniżenia niskiej emisji, do dokumentu wprowadzono zmiany wskazane w §1 ww. uchwały. Uzupełnienie dokumentu o ww. elementy w żaden sposób nie wpływa na zmianę oddziaływania przyjętego PGN – uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie ulegają zmianie. Ponadto uzupełniony PGN dla Miasta Kalisza nie będzie wykraczał poza opiniowany zakres pierwotnego dokumentu dla którego opracowano prognozę oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe uzupełnienia nie spowodują również zmiany oddziaływania PGN na obszary Natura 2000. Planowana modyfikacja dokumentu ma zatem charakter działania „technicznego” i „porządkowego”.

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2017_34_450.pdf

Czytany 2408 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 kwiecień 2017 13:16

Nowości