piątek 7 maj 2021

Co możesz zrobić, aby ograniczyć emisje CO2?

  • poniedziałek, 20 maj 2013 10:32
  • Napisał
Obecnie duża część z nas narażona jest na działanie wielu szkodliwych substancji, takich jak m.in. węglowodory (w tym benzo-a-piren), metale ciężkie, dioksyny i furany. Mogą one być przyczyną m.in. następujących chorób: choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia układu oddechowego…

Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

  • poniedziałek, 20 maj 2013 10:29
  • Napisał
Urząd Miasta Kalisza realizuje projekt polegający na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do…
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument określający zadania/cele w ramach tak różnorodnych dziedzin jak planowanie przestrzenne, strategie komunikacyjne czy też zamówienia publiczne. Ww. zadania doskonale wpisują się w dotychczasowe kroki Miasta Kalisza w zakresie ograniczenia zarówno emisji CO2, jak i niskiej…

Obszary oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  • poniedziałek, 20 maj 2013 07:02
  • Napisał
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną określone najważniejsze działania służące ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza na terenie Kalisza. Mogą to być zadania związane: ze zmniejszeniem zużycia energii w budynkach/ instalacjach, ze zmianą sposobu oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne, z dystrybucją…

Nowości