czwartek 30 czerwiec 2022
poniedziałek, 20 maj 2013 11:13
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument określający zadania/cele w ramach tak różnorodnych dziedzin jak planowanie przestrzenne, strategie komunikacyjne czy też zamówienia publiczne. Ww. zadania doskonale wpisują się w dotychczasowe kroki Miasta Kalisza w zakresie ograniczenia zarówno emisji CO2, jak i niskiej…
Dział: Informacje

Nowości