czwartek 30 czerwiec 2022
poniedziałek, 20 maj 2013 14:32
Obecnie duża część z nas narażona jest na działanie wielu szkodliwych substancji, takich jak m.in. węglowodory (w tym benzo-a-piren), metale ciężkie, dioksyny i furany. Mogą one być przyczyną m.in. następujących chorób: choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia układu oddechowego…
Dział: Informacje

Nowości