czwartek 30 czerwiec 2022
poniedziałek, 20 maj 2013 14:29
Urząd Miasta Kalisza realizuje projekt polegający na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do…
Dział: Informacje

Nowości