czwartek 22 kwiecień 2021
poniedziałek, 20 maj 2013 07:02
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną określone najważniejsze działania służące ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza na terenie Kalisza. Mogą to być zadania związane: ze zmniejszeniem zużycia energii w budynkach/ instalacjach, ze zmianą sposobu oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne, z dystrybucją…
Dział: Informacje

Nowości