czwartek 30 czerwiec 2022
poniedziałek, 20 maj 2013 14:32
Obecnie duża część z nas narażona jest na działanie wielu szkodliwych substancji, takich jak m.in. węglowodory (w tym benzo-a-piren), metale ciężkie, dioksyny i furany. Mogą one być przyczyną m.in. następujących chorób: choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia układu oddechowego…
Dział: Informacje
poniedziałek, 20 maj 2013 11:13
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument określający zadania/cele w ramach tak różnorodnych dziedzin jak planowanie przestrzenne, strategie komunikacyjne czy też zamówienia publiczne. Ww. zadania doskonale wpisują się w dotychczasowe kroki Miasta Kalisza w zakresie ograniczenia zarówno emisji CO2, jak i niskiej…
Dział: Informacje

Nowości