czwartek 30 czerwiec 2022
Jarosław Jabłoński

Jarosław Jabłoński

czwartek, 07 maj 2015 15:42
W związku z realizacją dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu umowy dotyczącej opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wykonawca Planu, firma ATMOTERM S.A., serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15.05.2015 r. w sali 38 w godzinach 10-14 w budynku Ratusza…
poniedziałek, 15 kwiecień 2013 14:44
Urząd Miasta Kalisza z dniem 12 kwietnia 2015 rozpoczął realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jego celem jest redukcja…
poniedziałek, 20 maj 2013 14:32
Obecnie duża część z nas narażona jest na działanie wielu szkodliwych substancji, takich jak m.in. węglowodory (w tym benzo-a-piren), metale ciężkie, dioksyny i furany. Mogą one być przyczyną m.in. następujących chorób: choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia układu oddechowego…
poniedziałek, 20 maj 2013 14:29
Urząd Miasta Kalisza realizuje projekt polegający na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do…
poniedziałek, 20 maj 2013 11:13
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument określający zadania/cele w ramach tak różnorodnych dziedzin jak planowanie przestrzenne, strategie komunikacyjne czy też zamówienia publiczne. Ww. zadania doskonale wpisują się w dotychczasowe kroki Miasta Kalisza w zakresie ograniczenia zarówno emisji CO2, jak i niskiej…
poniedziałek, 20 maj 2013 11:02
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną określone najważniejsze działania służące ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza na terenie Kalisza. Mogą to być zadania związane: ze zmniejszeniem zużycia energii w budynkach/ instalacjach, ze zmianą sposobu oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne, z dystrybucją…

Nowości