niedziela 12 lipiec 2020
Super User

Super User

poniedziałek, 10 kwiecień 2017 13:10
Rada Miejska w Kalisza w dniu 23 lutego 2017 r. przyjęła uchwałę Nr XXXIV/450/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza". W celu zapewnienia zgodności PGN z obowiązującymi wytycznymi, a tym samym…

Nowości