czwartek 30 czerwiec 2022
  1. Ogłoszenia
Przyjęcie uchwały Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza

Przyjęcie uchwały Planu Gospodarki Niskoemisyjn…

Rada Miejska w Kalisza w dniu 23 lutego 2017 r. przyjęła uchwałę Nr XXXIV/450/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uc...

Brak komentarzy 11-04-2017

Spotkanie z Interesariuszami projektu - 15.05.2015

Spotkanie z Interesariuszami projektu - 15.05.2…

W związku z realizacją dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu umowy dotyczącej opracowania Planu Gospodarki Niskoemisy...

Brak komentarzy 07-05-2015

UM Kalisza rozpoczął realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

UM Kalisza rozpoczął realizację Planu Gospodark…

Urząd Miasta Kalisza z dniem 12 kwietnia 2015 rozpoczął realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta K...

Brak komentarzy 15-04-2013

Nowości